کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 862355
  • کد آگهی
  • 140203920029000001
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی دوگنبدان
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان درطبقه دوم به پلاک ثبتی 5/10415 (ده هزارو چهارصدو پانزده فرعی از پنج اصلی) مفروز و مجزی شده از شماره 1772 فرعی از اصلی مذکور ، به مساحت (98 / 97) نود وهفت متر و نود وهشت دسیمتر مربع ، واقع در طبقه دوم واحد3 که (07 / 4) چهار متر و هفت دسیمتر مربع آن بالکن مسقف جنوبی ، است . به نشانی : گچساران پانصد دستگاه خیابان پیروزی فرعی 4 ( شهید گناوه ای که سند مالکیت ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای محمد ناظری ، نام پدر : حمزه ، شماره شناسنامه : 97 ، شماره/ شناسه ملی : 4269628571 ، متولد : 1364/01/17 منتقل شده است که بابت طلب خانم فاطمه صادقی دزکی در بازداشت میباشد و طبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ 6/500/000/000 ریال ( شش میلیارد و پانصد میلیون ریال ) ( ششصدوپنجاه میلیون تومان) ارزیابی شده و پلاک فوق بصورت یک دستگاه آپارتمان درطبقه دوم یک ساختم

  • تاریخ انتشار
  • 1402-01-07
  • دریافت اسناد
  • 1402-01-20
  • استان
  • کهگیلویه و بویر احمد
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد