کاربر مهمان

مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه مغازه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 839789
  • کد آگهی
  • 140103904068000491
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی تبریز
  • عنوان آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه مغازه

  • شرح آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه مغازه تحت پلاک ثبتی سیصدو چهار فرعی از هشت هزار و هفتصدو هفتاد اصلی ، مفروز و مجزا شده از27B فرعی از اصلی مذکور ، قطعه سیصدو چهارده واقع در بخش پنج تبریز ششدانگ برابر اعلام دفتر املاک ثبت تبریز به مساحت ( 56.85 ) پنجاه و شش متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع که مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مذکور در صفحه 545 دفتر املاک جلد 351 ذیل ثبت شماره 95416 بنام مهدی قربانی پور مدیون پرونده اجرائی ثبت و سند مالکیت ا

  • تاریخ انتشار
  • 1401-11-12
  • دریافت اسناد
  • 1401-11-25
  • استان
  • آذربایجان شرقی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد