کاربر مهمان

مزایده *یخچال خوابیده

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 839772
  • کد آگهی
  • 140103910367000154
  • مجموعه آگهی
  • سایر تجهیزات اداری-تجهيزات صنايع برودتي (کولر ، اسپيلت ، يخچال ، برج خنک کننده و ...)-لوازم خانگي ، تجهيزات رختشويخانه و آشپزخانه
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی بابل
  • عنوان آگهی
  • مزایده *یخچال خوابیده

  • شرح آگهی
  • مزایده *یخچال خوابیده دو درب الکترواستیل به مبلغ 50/000/000ریال *کولر پنجره ای مدل ال جی 18000 به مبلغ 100/000/000 ریال *ترازو دیجیتالی محک به مبلغ 4/000/000ریال *بخاری گازی بدون دودکش سحر به مبلغ 3/000/000 ریال *یخچال ایستاده چهاردرب ایران سرما به مبلغ 100/000/000 ریال *صندلی چرخدار اداری به مبلغ 4/000/000 ریال *قفسه نصب شده پنج طبقه 25*90 به مبلغ 50/000/000 ریال *قفسه وسط هفت طبقه 120*40 به مبلغ 18/000/000 ریال *آویز پنج طبقه نقره ای به مبلغ 3/000/000 ریال * قفسه چرخدار و ثابت به مبلغ 5/000/000 ریال *میز چوبی کامپیوتر به مبلغ 3/000/000 ریال می باشد که متعلق به مدیون که برابر نظریه کارشناس رسمی جمعا به مبلغ 340/000/000 ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده اموال منقول از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1401/12/13 ( سیزده اسفند هزار و چهارصد و یک )در اجرای اسناد رسمی بابل از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده اموال فوق از مبلغ پایه 340/000/000 ریال ( سیصد و چهل میلیون ریال ) ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.ضمنا یادآور می شود شرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره حساب 480100004053013207550386 irبه شناسه سپرده 944108553117000000000000000000 متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( که میبایست حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری مزایده واریز تا تائید فیش واریزی توسط حسابداری اداره امکان پذیر گردد ) می باشد. شایان ذکر است در صورت عدم بـرنـده شدن شخص شرکت کننده در مزایده ، استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و بـرنـده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده واریز نماید. و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ اولیه واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد کلیه هزینه های قانونی به عهده بـرنـده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-11-13
  • دریافت اسناد
  • 1401-12-13
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد