کاربر مهمان

مزایده یک باب خانه مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 836167
  • کد آگهی
  • 140109460000292581
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوانسار
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب خانه مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک باب خانه مسکونی دارای پلاک ثبتی فرعی سیصدو هشتاد وهشت از یک اصلی واقع در بخش پنج ثبت خوانسار به مساحت 563 مترمربع به مالکیت های : ( فائقه مرحبی به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان مطابق سند تک برگی ( 517885 ب/97) و شماره الکترونیکی 139820302011000175 ، و مرحوم عباس مرحبی به میزان چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ، حدود اربعه پلاک ثبتی : شمالا": درب و دیواریست به طول 17 متر به پیاده روخیابان ، شرقا": در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 28 متر به شارع احداثی به عرض پنج متر دوم دیوار به دیوار به طول 50/3 متر به زمین 386 فرعی ، سوم به دیوار به طول 10/31 متر به زمین386 فرعی ، جنوبا": در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست

  • تاریخ انتشار
  • 1401-11-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-11-23
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد