کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 806219
  • کد آگهی
  • 140191460000478780
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک به نشانی شهریار –باغستان –بلوارشهید باکری واحد مورد نظر ا عنایت به بازدید صورت گرفته از محل مورد نظر مشخص میگردد مورد ارزیابی به صورت باغ و محصور با درب و دیوار که فاقد مستحدثات و اعیان میباشد. مستندات موجود در پرونده : -تصویر دادنامه /گواهینامه حصر وراثت شادروان فریده دبوری -تصویر قطعی غیر منقول -انتقال اجرایی /فروشنده اکبر زند -با قائم مقامی شعبه اول اجرای احکام شهریار –نماینده سید رضا عابدی /خریدار فریده دبوری /مورد معامله 15000سهم مشاع از ششدانگ پالک اصلی 54 دو میلیون و صد و چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 558 تصویر برگ بازداشت پلاک ثبتی شماره . فرعی از 54 اصلی بخش 00 ناحیه 00 به مساحت )5142350 )پنج 140105801057000 مالک خانم/آقای فریده دبوری شماره ملی 4910997954 نام پدر حسن مالک پانزده هزار سهم مشاع از سه میلی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-15
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-12
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد