کاربر مهمان

مزایده یکباب ساختمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 804160
  • کد آگهی
  • 140126460000099574
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زرندیه
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب ساختمان

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب ساختمان( وضعیت خاص طلق) به شماره 795 فرعی از 97 اصلی مفروز و مجزی شده از230 فرعی از اصلی مذکور بخش چهار حوزه ثبت ملک زرندیه به مساحت عرصه 224.36 مترمربع با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت می باشد که از حد شمال به عرض 2.72 مترمربع به شارع بر دارد. سند مالکیت این ملک به صورت تک برگی به شماره سریال 778651 سری د سال 93 به نام خیراله میرگلوبیات صادر و تسلیم شده است. ب:مشخصات اعیانی: اعیانی ملک فوق یکباب ساختمان با سازه نیمه اسکلت، سقف طاق ض

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-13
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-07
  • استان
  • مرکزی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد