کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 803480
  • کد آگهی
  • 140130460000171288
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین خالی مطابق سند مالکیت با کاربری تجاری به مساحت عرصه 326.68مترمربع و بدون اعیانی و بصورت زمین خالی با کف آسفالت بوده و بعنوان محل پارک خودروی همسایگان مورد استفاده واقع می شود، لهذا با در نظرگرفتن موقعیت قرارگیری ملک، نوع کاربری و مساحت عرصه و شکل هندسی آن و با لحاظ ارزش معاملاتی املاک و اراضی مجاور و مشابه در بازار آزاد و با لحاظ جمیع جهات مؤثر در ارزیابی املاک و ساختمانها؛ صرفنظر از بدهی های احتمالی پلاک مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششدانگ پلاک مزبور بمبلغ 114.338.000.000 ریال، معادل یازده میلیارد و چهار صد و سی و سه میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی می شود. ملک در اختیار آقای قادر باقری می باشد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-07
  • استان
  • آذربایجان شرقی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد