کاربر مهمان

مزایده یکقطعه زیتونستان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 803475
  • کد آگهی
  • 140134460000152056
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکقطعه زیتونستان

  • شرح آگهی
  • مزایده یکقطعه زیتونستان بمساحت 1811 مترمربع فاقد حقوق ارتفاقی بشماره 536 فرعی مفروز و مجزی از 3 باقیمانده واقع در جمال آباد سنگ 3 بخش 19 گیلان ذیل شماره 7270 صفحه 86 دفتر 19.68که سند مالکیت دفترچه ای آن بشماره سریال 0519325 سری الف.87 در مورخ 1388.08.21 از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رودبار بنام آقای اصغر نظامیوند چگینی فرزند محمد با کد ملی 4320910532 صادر شده است. 2)- پس از کنترل جهات و طول اضلاع عرصه اربعه مندرج در سند با وضع موجود در عالم طبیعت مطابقت دارد: حدود اربعه زیر بشرح شمالاً: سیم خاردار و مرزیست در 3 قسمت که قسمت دوم آن غربی است بطولهای 25.80 متر و 20 سانتیمتر و 11.50 متر به پلاک3 باقیمانده بجاده محلی واقع در نهر عمومی، شرقاً: سیم خارداریست بطول 42.26 متر به پلاک 316 مجزی شده، جنوباً: بوضعیت جنوب شرقی سیم خاردار و چپریست بطولهای 12.40 متر و 13.50 بمجاور مرقوم ملکی رجبعلی نظامیوند، غرباً: اول چپری است بوضعیت جنوب غربی بطول 17.50 متر

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد