کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 803472
  • کد آگهی
  • 140148460000088004
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای فاقد سندمالکیت واقع در ناحیه منفصل شهری ننله بالاتر از مدرسه گوران نبش کوچه سوسن 4 در محدوده مختصات utm6836973915195 به مساحت تقریبی 105 مترمربع به استناد بیعنامه بنگاهی شماره 333395 مورخ 1387/5/5 که بصورت دونبش حدین جنوب و غرب آن محدود به کوچه 6 متری موجود است حدود اربعه و مختصات utm محل در بیعنامه ارایه شده درج نگردیده است با دقت نظر در مراتب فوق و با توجه به مستندات تحت اختیار و ابرازی تحقیقات محلی و میدانی موقعیت مساحت زمین نوع کاربری و جمیع جهات مؤثر فارغ از هرگونه بدهی و موانع قانونی و احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و مغایرتهای ثبتی ارزش کارشناسی روز ششدانگ ملک موصوف به مساحت 105 مترمربع به ازاء هر مترمربع 37/500/000 ریال جمعاً مبلغ 3/937/500/000 ریال( سه میلیارد و نهصدو سی و هفت میلیون و پانصد هزار ) ارزیابی و تقویم می گردد دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-21
  • استان
  • کردستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد