کاربر مهمان

مزایده سه قطعه زمکنی زراعی دیم

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 803409
  • کد آگهی
  • 140150460000121904
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان صحنه
  • عنوان آگهی
  • مزایده سه قطعه زمکنی زراعی دیم

  • شرح آگهی
  • مزایده سه قطعه زمکنی زراعی دیم می باشد که عبارتند از 1- قطعه اول معروف به پشت روستای چوبینه با حدودات اربعه مشخص شمالا به اراضی زراعی بخشعلی سلیمی جنوباً به اراضی زراعی امیرخان قاسمی شرقا به زمین زراعی عبدالعلی و علی سلیمی و غربا به زمین زراعی محمد علی سلیمی به مساحت حدودا 15500 متر مربع دیم می باشد . 2- قطعه دوم معروف به کنار چاه آب روستا و جاده آسفالته با حدودات اربعه مشخص شمالا به آبراه فصلی جنوباً به جاده آسفالته روستا شرقا به زمین زراعی صفدر محمدی غربا به زمین زراعی حسین اسدی به متراژ حدودا 10500 متر مربع دیم می باشد . 3- قطعه سوم معروف به زمین کنارقبرستان با حدودات اربعه مشخص شمالا به اراضی منابع ملی جنوبا به آبراه فصلی شرقا به زمین زراعی اله کرم مرادی غربا به زمین زراعی محمد علی سلیمی به متراژ حدودا 5000 متر مربع دیم می باشد . جمع کل متراژ اراضی سه قطعه دیم برابر 31000 متر مربع معادل 3/1 هکتار دیم که ارزش پایه سه قطعه مذکور با توجه به پارامترهای ارزیابی اراضی شامل مساحت قطعات ، فاصله تا جاده اصلی و روستا و حاصلخیزی و ... جمعاً برابر 2/170/000/000 ریال معادل ( دویست و هفده میلیون تومان ) تعیین گردیده است مزایده برای روز شنبه مورخ 1400/09/26ساعت 09:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صحنه با حضور نماینده دادستان برگزار میگردد خریداران می توانند تاپنج روز قبل از انجام مزایده باهماهنگی این اجرا از ملک بازدید به عمل آورند مال مورد مزایده به با

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-26
  • استان
  • کرمانشاه
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد