کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802899
  • کد آگهی
  • 140135460000128960
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام دادگـاه انقلاب شهرستان مهاباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک موصوف به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد مشروط بر اینکه کمتر از قیمت پایه نباشد. ده درصد(10%) وجه مزایده نقدا" فی المجلس از خریدار اخذ و به شماره حساب 2171290173007 سپرده موقت دادگستری مهاباد عهده بانک ملی مرکزی تودیع و بـرنـده مزایده مکلف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله به حساب سپرده موصوف اقدام و فیش واریزی را تحویل اجرای احکام دادگـاه انقلاب مهاباد نماید.النهایه پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک ، مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.مضافا" در صورت عدم تأدیه مابقی وجوه مزایده ظرف مهلت مقرر و یا انصراف خریدار وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید. متذکر می گردد کلیه هزینه ای نقل و انتقال ملک اعم از عوارض ، مالیات و غیره ... به عهده خریدار خواهد بود.لازم به یادآوری است مطابق مادتین 142 و 143 قانون اشعاری طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نموده که در اینصورت تا زمان رسیدگی به اعتراض از سوی دادگـاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد و تحویل ملک پس از تایید صحت جریان مزایده از سوی دادگـاه خواهد بود.در صورت عدم تایید صحت مزایده ، این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار نداشته و صرفا" مبلغ سپرده تودیع شده (10درصد ) مسترد خواهد شد.مضافا" طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نموده و با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازید نمایند. ( آدرس و مشخصات و توصیف اجمالی ملک ) 1-موقعیت محل و نشانی دقیق ملک :جاده مهاباد-سردشت ، روستای سیاقول سفلی-جنب مسجد جامع روستا 2-مساحت و متراژ دقیق با حدود اربعه و اعیانی و امتیازات موجو

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-24
  • استان
  • آذربایجان غربی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد