کاربر مهمان

مزایده یک باب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802871
  • کد آگهی
  • 140109460000235500
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده یک باب خانه (وضعیت خاص طلق) به مالکیت آقای مهدی یاسمی راد فرزند حسین و غیره به شماره پلاک ثبتی دو فرعی از 7113 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی کاشان به مساحت 256.65 مترمربع با حدود و مشخصات مندرج در سند مالکیت: شمالاً در چهار قسمت که قسمت سوم آن شرقی است اول دیوار به دیوار بطول 14 متر به 7092 اصلی، دوم درب و دیوار بطول 2.20 متر به کوچه، سوم دیوار مشترک بطول 3.70 متر به 7095 اصلی، چهارم دیوار مشترک بطول 5.40 متر به 7095 اصلی شرقاً: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیوار به طول 6.80 متر به شماره 7095 اصلی، دوم بطول 6.50 متر به تحتانی دیوار بدیوار و فوقانی دیوار شماره سه فرعی از 7094 اصلی، سوم درب و دیوار ی بطول سه متر به شارع جنوباً: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار به دیوار است بطول 12 متر به 7113 اصلی، دوم دیوار به دیوار بطول سه متر به 7113 اصلی، سوم دیوار به دیوار است به طول 15.50 متر به 7113 اصلی و غرباً دیوار به دیوار بطول 11.60 متر به 7116 می باشد. بر اساس وضعیت موجود و برداشت

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-29
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد