کاربر مهمان

مزایده یکباب مغازه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802864
  • کد آگهی
  • 140128460000112112
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نهاوند
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب مغازه

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب مغازه(حجره بارفروشی) تحت پلاک ثبتی( 17 فرعی از 4028 اصلی مفروز و مجزا شده از 1/4017 و 1/4021 الی 1/4028 فرعی از اصلی مذکور بخش یک نهاوند) به مساحت ششدانگ 132 به آدرس؛ نهاوند، انتهای بلوار شهدا، میدان میوه و تره بار نهاوند، حجره حق العمل برادران بهزادی ، ملک متنازع فیه شامل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه(حجره بارفروشی) تحت پلاک ثبتی( 17 فرعی از 4028 اصلی مفروز و مجزا شده از 1/4017 و 1/4021 الی 1/4028 فرعی از اصلی مذکور بخش یک نهاوند) به مساحت

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-20
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد