کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802863
  • کد آگهی
  • 140168460000486840
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع قطعه اول تفکیکی به پلاک 31 فرعی از 6919 اصلی مفروز و باقی مانده فرعی مذکور از اصلی مرقوم واقع در تهران بخش 2 خارج دروازه شمیران از اراضی باغ صبا ذیل ثبت 24057 صفحه 206 دفتر 211 ثبت و صادر شده است . حدود اربعه ملک مذکور : شمالاً به طول 6/70 متر به قطعه اول سابق شماره 16 فرعی از 6919 شرقاً به طول 25/50 متر به ...... جنوباً به طول 5/30 متر به قطعه 14 ...... غرباً اول به طول 23 متر دوم که جنوبی است به طول 1/5 متر هر دو قسمت به خط مستقیم به قطعه دوم این تفکیکی سوم به طول 2 متر به کوچه 2 متری احداثی ....... طبق برگه عوارض نوسازی شهرداری تهران مساحت عرصه 141.66 مترمربع و مساحت زیربنای ساختمان 173 مترمربع اعلام شده است. بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-23
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد