کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802861
  • کد آگهی
  • 140109460000235421
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 1329 فرعی از 113 اصلی واقع در بخش 14 به آدرس خیابان 17 شهریور ، چهارراه نبوت ، به مساحت 255/54 متر مربع شامل یک طبقه و مساحت 220 متر مربع سقف آهن و آجر کف حیاط موزاییک ، کابینت فلزی ، گرمایش بخاری ، سرمایش کولر آبی دارای انشعابات آب و برق و گاز که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را 14/054/700/000ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ .1401/09/29ساعت9.صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهرواقع در بلوار پردیس برگزار می گردد،طالبین می توانند 5روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-29
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد