کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802854
  • کد آگهی
  • 140168460000486020
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک پلاک ثبتی 10641 فرعی از 67 اصلی بخش 11 تهران بازگشت به ابلاغ امر کارشناسی در پرونده فوق الذکر، به استحضار عالی می رساند پرونده مطالعه و از محل ملک به نشانی تهران ولنجک خیابان بیستم، پلاک 14 مجتمع مسکونی ماهان، واحد شمال شرقی طبقه چهارم به شماره 18 بازدید و گزارش هیئت کارشناسان به شرح ذیل تقدیم می گردد: 1 – مدارک و مستندات:1 – 1 – طبق تصویر استعلام ثبتی به شماره 140085601056028347 مورخ سوم مهرماه 1400 واحد ثبتی حوزه شمیران خطاب به آن مقام محترم سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال شرق طبقه چهارم به مساحت یکصد و پانزده متر و بیست و هشت دسیمترمربع که مقدار 3/33 مترمربع آن بالکن سمت جنوبی و مقدار 2/55 مترمربع بالکن پیشرفته سمت شمال است قطعه 18 تفکیکی شماره 10641 فرعی از 67 اصلی مفروز و مجزی شده از 5141 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ پارکینگ به مساحت 11/25 مترمربع قطعه 30 تفکیکی واقع در شرق زیرزمین دوم و شش دانگ یک باب انباری به مساحت 4/25 مترمربع قطعه 18 تفکیکی واقع در شرق زیرزمین اول ذیل ثبت 350035 دفتر 1388/2 صفحه 70 بنام امیرعباس رقت ثبت و سند صادر گردیده است سپس به موجب سند 118921 مورخ 86/8/21 دفترخانه 378 تهران به نرگس نوروزی منتقل گردیده و سپس به موجب سند 11415 مورخ 97/9/25 دفترخانه 1340 تهران به مرضیه احمدنیان منتقل که پس از ابطال سند او

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد