کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802848
  • کد آگهی
  • 140122460000141152
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام کیفری بخش ضیاء آباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین مزروعی و یک دامداری متصل به هم به مساحت نه هزار و سیصد و هفتاد و سه مترمربع به پلاک 2719 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک دو اصلی حیدریه بخش 11 قزوین که برابر رای شماره چهل و یک مورخ بیست و ششم آبانماه سال 84 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در ثبت ضیااباد مالکیت مالک متن مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است به شماره ثبت 4184 دفتر 45 صفحه 293 . بنام آقای اسماعیل بهبودی فرزند عبداله می باشد. ومراحل قانونی ابلاغ و ضبط وثیقه ضامن سپری شده و دستور ضبط وثیقه نیز صادر گردیده است وپلاکهای مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان ارزیابی و بشرح ذیل قیمت گذاری با ارزش کل پایه(2/800/000/000تومان ) مزایده و بشرح ذیل به فروش می رسد : 1- حدود و مشخصات ملک :

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-07
  • استان
  • قزوین
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد