کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802847
  • کد آگهی
  • 140134460000150986
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده سند تک برگ به شماره 830070 94/ب شماره فرعی 2459اصلی 18 مفروز و مجزی از 58، سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 309/80متر مربع با کاربری مسکونی با مالکیت آیدین محمودی جیرهنده فرزند محمد با حدود اربعه زیر واقع در لاهیجان –خیابان شهید رجائی(کارگر9) انتهای کوچه بن بست حدود اربعه شمالاً)به طول 24/60متر به شماره 10فرعی شرقاً)پی به دیوار به طول 8/20متر به شماره 2466 فرعی از 18 اصلی جنوباً)در سه قسمت اول پی به دیوار به طول 10متر به شماره 2465فرعی از 18 اصلی دوم پی به دیوار بطول 10متر به شماره 2464 فرعی سوم پی است به طول 3 متر به کوچه احداثی به عرض 6 متر غرباً)پی به دیوار بطول 17 متر به شماره دو هزار و چهارصد و پنجاه و هشت فرعی .در عرصه ملک مورد نظر یک ساختمان با ساختار و اسکلت بتنی با پروانه ساختمانی بشماره 39898/46مورخ 95/08/24با سه طبقه روی پیلوت با مساحت 883مترمربع قرار دارد.ساختمان مزبور به صورت نیمه کاره مشاهده می شود.چهار سقف از ساختمان و ستون ها برای اجرای سقف پنجم نیز اجرا شده است.همچنین آجر ایتال طبقات اول،دوم و سوم انجام شده و قسمتی از گچکاری طبقات به صورت نیمه کاره رها شده است همچنین نمای سنگی ساختمان برای طبقه اول و دوم در قسمت غربی ساختمان انجام شده است.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-07
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد