کاربر مهمان

مزایده یکباب منزل مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802844
  • کد آگهی
  • 140127460000239469
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی با عرصه ای مساحت 485 متر مربع و اعیانی مسکونی قدیمی ساز بصورت بازسازی شده به مساحت 160 متر مربع و انباری به مساحت 110 متر مربع دارای امتیازات آب ، برق و گاز بوده که سند مالکیت آن تحت پلاک 2371 فرعی از 4- اصلی بخش 3 بجنورد بنام محمد اکبری صادر و تسلیم گردیده است ،که حدود و مشخصات آن عبارتنداز شمالا: بطول 15.90 متر دیواریست به متصرفی اکبری شرقا: بطول 29 متر درب و دیواریست به ممر عام جنوبا: بطول 16/50 متر دیواریست به متصرفی عیسی سیدی غربا: بطول 30/40 متر دیواریست به متصرفی عبدالحسن در آمد می باشد. ب- مساحت عرصه : کل عرصه موجود در پلاک مزبور به مساحت 485 متر مربع از قرار هر متر 1/800/000 مجموعا به مبلغ 873/000/000 (هشتصدو هفتاد و سه میلیون تومان )برآورد می گرددج- مساحت اعیان : کل اعیان موجود در پلاک فوق الذکر شامل 160 متر مربع قدیمی ساز مسکونی از قرار هر متر مربع 2/500/000(دو میلیون و پانصد هزار تومان ) مجموعا به مبلغ 400/000/000(چهارصد میلیون تومان ) برآورد می گردد.و بنای انباری به مساحت 110 متر مربع از

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • خراسان شمالی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد