کاربر مهمان

مزایده یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802832
  • کد آگهی
  • 140135460000129163
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب خانه بشماره پلاک ثبتی 20 / 5272 اصلی بخش 2 خوی که مطابق سند حدود اربعه آن شمالا" در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول 80 / 1 متر به باقیمانده 5272 اصلی دوم دیواریست بطول 30 / 4 متر به باقیمانده 5272 اصلی ، شرقا" دیوار به دیوار بطول 05 / 18 به باقیمانده 5272 اصلی ، جنوبا" درب و دیوار بطول 6 متر بشارع و غربا" در دو قسمت اول دیواریست مشترک بطول 40 / 9 متر به باقیمانده 5272 اصلی دوم دیوار به دیوار بطول 60 / 8 متر به باقیمانده 5272 اصلی محدود و به مساحت عرصه حدود 15 / 108 مترمربع می باشد که در وضع موجود اعیانی های مسکونی آن در یک طبقه همکف به زیربنای حدود 52 مترمربع شامل یک اتاق و هال پذیرایی با دیوارهای رنگ آمیزی شده و آشپزخانه اپن با کف و دیوارهای داخلی حدود 5 / 1 متر سرامیک و دارای کابینت بندی MDF با سازه ای از نوع نیمه فلزی با پوشش سقف تیرآهن با طاق ضربی و پنجره های آهنی و با نمای سیمان سفید احداث گردیده و دارای ان

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • آذربایجان غربی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد