کاربر مهمان

مزایده یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802828
  • کد آگهی
  • 140122460000140960
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام کیفری بخش ضیاء آباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب خانه به مساحت دویست و نود ونه متر مربع وپانزده دسیمتر مربع می باشد ومساحت و مشخصات اعیانی: در ششدانگ مورد نظر در ظبقه زیرزمین به مساحت تقریبی 70متر مربع با استفاده انباری ودر طبقه همکف حدودا" 144 متر مربع بنا به صورت یک واحد مسکونی با سازه دیوار باربر وسقف طاق ضربی احداث گردیده که نما سازی سمت کوچه سعدی به صورت سیمان آستر و نمای سمت حیط از نوع سیمان سفید می باشد همچنین دو باب انباری در سمت کوچه بوستان به مساحت تقریبی 24 متر مربع با سازه دیوار باربر و سقف طاق ضربی با نمای سیمان سفید احداث گردیده است ومحوطه سازی به صورت موزاییکی است وپلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت ملک به مبلغ پانصد ودوازده میلیون تومان ارزیابی و بشرح ذیل قیمت گذاری با ارزش پایه(پانصد ودوازده میلیون تومان ) مزایده و بشرح ذیل به فروش می رسد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-01
  • استان
  • قزوین
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد