کاربر مهمان

مزایده پلاک ثبتی فوق ششدانگ عرصه و اعیان یک ساختمان مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802817
  • کد آگهی
  • 140147460000212529
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده پلاک ثبتی فوق ششدانگ عرصه و اعیان یک ساختمان مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده پلاک ثبتی فوق ششدانگ عرصه و اعیان یک ساختمان مسکونی یک طبقه بالای همکف به شماره 9113 فرعی از 59 اصلی بخش 16 حوزه ثبت قائمشهر به مساحت عرصه 453.99 متر مربع با حدود اربعه شمالا بطول 9.47 متر به کوچه عام، شرقا در دو قسمت بطولهای 26.97 و 23.90 متر به پنجاه و نه اصلی، جنوبا بطول 8.64 متر به پنجاه و نه اصلی، غربا، در دو قسمت بطولهای 40.15 و 12.62 متر به پنجاه و نه اصلی و شامل بنای احداثی واقع در همکف به مساحت حدود 140 متر مربع و طبقه اول به مساحت حدود 120 متر مربع، دارای اسکلت بنایی، سقف شیروانی و پوشش ایرانیت، نما سنگکاری و دارای امتیاز آب، برق و گاز می باشد. ضمنا ده سیر مشاع عرصه وقف می باشد. هنگام بازدید درب ملک قفل بوده و کسی سکونت ندارد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد