کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802810
  • کد آگهی
  • 140109460000235386
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده زمین با کاربری کشاورزی به مساحت 253 متر مربع واقع در خمینی شهر لورک ولاشان ، میدان معلم ، خ ابوذر ، خ پابرج ، صحرای سرلت ولاشان که فاقد سند رسمی می باشد و کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع آن را 15/000/000 ریال و جمعا ارزش آن را 3/795/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ1401/09/30 ساعت 9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهرواقع در بلوار پردیس برگزار می گردد،طالبین می توانند 5روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند.خریدار کسی است که بالاترین قیمت

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-30
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد