کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802805
  • کد آگهی
  • 140191460000467610
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده9 یک قطعه زمین بشماره 1277 فرعی از 59 اصلی بمساحت 571.95 مترمربع قطعه 198 تفکیکی مفروز و مجزی از شماره 201 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی دماوند بحدود و مشخصات شمالا پی است بطول 42.43 متر به فضای سبز که ماوراء آن خیابان 12 متری است شرقا پی است بطول 31.26 متر به قطعه 181 و 199 تفکیکی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول پی است بطول 16 متر به شارع 16 متری دوم پی است بطول 6 متر به شارع 16 متری سوم پی است بطول 14 متر به کوچه 4 متری غربا پی است بطول 7.26 متر به فضای سبز در تاریخ هشتم آذر ماه سال 1393 ذیل صفحه 326 دفتر 732 شماره ثبت 124933 سند مالکیت بنام شرکت آهابکار سهامی خاص به شماره ثبت 114956 مورخ 26ر04ر1374 و شناسه 10101585836 ثبت و صا

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد