کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802795
  • کد آگهی
  • 140103460000241411
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گالیکش
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده یک واحد تجاری می باشد . ملک مورد نظر واقع در گالیکش ، خیابان شهید بهشتی ، بنگاه طبرستان (لابراتور دندانسازی ) 1) حسب تصویر سند مالکیت ابرازی ملک مورد تعرفه به آدرس و پلاک ثبتی فوق الذکر ، واقع در بخش 9حوزه ثبتی گالیکش به مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان متعلق به آقای رضا ابراهیمی فرزند علی اصغر که عرصه آن به مساحت 40.61 مترمربع می باشد 2) طبقه همکف شامل اعیانی تجاری و فضای راه پله به مساحت مجموع 40.61 متر مربع و اعیانی نیم طبقه به مساحت 16.22 مترمربع که دارای اسکلت آجری/فلزی وسقف طاق ضربی و دیوارهای داخلی سرامیک/گچ کاری شده و کف سرامیک و درب و پنجره و نرده فلزی و دارای امتیازات و انشعابات برق و گاز وآب می باشد . 3) پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم موقعیت یاب جهانی در مکان x=361155 Y=4126324 قرار دارد. 4) ملک فوق با توجه به بررسی پرونده و گزارش کارشناسی قبلی دارای بازداشتی هایی به مبلغ های به شرح ذیل میباشد1-به موجب دستور شماره 980205مورخ 1398/11/06 به مبلغ 250/000/000 ریال در حق محکوم له مرتضی خلیلی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • گلستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد