کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802787
  • کد آگهی
  • 140107460000172520
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده مشخصات اموال : عبارت است از ششدانگ پلاک بشماره ثبتی 12872 فرعی از 33 اصلی وقطعه 3763 تفکیکی بخش 3 اردبیل به نشانی- اردبیل- شهرک سبلان فاز 2-خیابان فلسطین- بعد از تقاطع جامی، محل مورد نظر با عرصه طبق سند بمساحت 350 مترمربع بصورت زمین بایر و با حدود اربعه شمالا بطول (35) سی و پنج متر و مشرف به کوچه نفر رو و شرقا بطول (10) ده متر به خیابان طوس و جنوبا پی به پی بطول (35) سی و پنج متر محدود به قطعه 3762 تفکیکی و غربا پی است بطول (10) ده متر مشرف به خیابان فلسطین و بمالکیت طرفین دعوی میباشد.ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر با توجه به توصیفات فوق و حدود و اربعه و با توجه به موقعیت محل و میزان مرغوبیت و وسعت قطعه و سایر جوانب موثر در امر کارشناسی ، و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون احتمالی به ارگانها یا نهادها، و در صورت نداشتن هیچگونه منعی جهت نقل و انتقال، مجموعاً در این تاریخ واز نظر کارشناسان و با عنایت به نرخ عادلانه روز به مبلغ 280/000/000/000 ریال، معادل بیست و هشت میلیارد تومان براورد و اعلام میگردد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-24
  • استان
  • اردبیل
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد