کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802783
  • کد آگهی
  • 140112460000239508
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آباده
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده 1-پلاک ثبتی 9951/83 به مساحت تقیبی 9266 متر مربع از قرار هر متر 2/500/000 ریال به مبلغ 23/165/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده که ارزش یک سهم و یک پنجم یک سهم دیگر مشاع از 72 سهم سهام شش دانگ آن به مبلغ 482/604/166 ریال می باشد 2-پلاک ثبتی شماره 9951/126 به صورت دو قطعه زمین ، قطعه یک به مساحت تقریبی 3408 متر مربع از قرار هر مر مربع 3/500/000 ریال به مبلغ 11/928/000/000 ریال و قطعه دوم به مساحت تقریبی 10455 متر مربع 2/500/00 ریال به مبلغ 26/137/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 38/065/500/000 ریال ارزیابی شده که ارزش یک سهم و یک پنجم یک سهم دیگر مشاع از 7

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-03
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد