کاربر مهمان

مزایده: یکباب کارگاه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802779
  • کد آگهی
  • 140147460000213564
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری
  • عنوان آگهی
  • مزایده: یکباب کارگاه

  • شرح آگهی
  • مزایده: یکباب کارگاه به مساحت 70/ 672 مترمربع ، شمالا: اول به طول 15/ 58 متر دیواریست ، دوم به طول 35/0 متر دیواریست به دیوار دو قسمت به اتحادیه موزاییک سازان، سوم دیواریست به طول 90/ 1 متر دیواری ست به خیابان و حریم رودخانه ، شرقا : به طول 20/ 16 متر دیواری ست به خیابان و حریم رودخانه – جنوبا : اول به طول 75/ 30 متر به دیوار متصرفی اتحادیه کامیون داران ، دوم به وضعیت غربی به طول 10 متر دیوار ، سوم بطول 20/ 21 متر دیواری ست به دیوار دو قسمت اخیر به پلاک 2264 فرعی ، چهارم به وضعیت غربی به طول 65/ 3 متر ، پنجم به طول 20/ 10 متر دو قسمت اخیر به متصرفی فغان زاده . غربا : به طول 4 متر درب و دیواریست به جاده کمربندی ( سهم مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ ) در ضلع غربی ملک ( کنار جاده

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد