کاربر مهمان

مزایده شش دانگ یک باب زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802775
  • کد آگهی
  • 140110460000118872
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام
  • عنوان آگهی
  • مزایده شش دانگ یک باب زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده شش دانگ یک باب زمین به مساحت 821/88 متر مربع با کاربری آموزشی به آدرس ملک موصوف قطعه زمینی با کاربری آموزشی تحت پلاک ثبتی 5 فرعی از 1467 اصلی واقع در شهر ایلام انتهای خیابان مهارت جنب مجتمع مسکونی کارکنان امور زندانها به مساحت 821/88 متر مربع می باشد. همچنین مطابق پاسخ استعلام از شهرداری ایلام با شماره 2107 به دبیر خانه مورخه 1401/01/22 دارای کاربری آموزشی می باشد و اینکه هزینه های تغییر کاربری ملک برعهده خریدار می باشد پس از رفع موانع های فوق الذکر قابلیت نقل و انتقال دارد. پلاک ثبتی به شماره 5 فرعی از 1467 اصلی با سند چاپی به شماره سریال 173155 سری الف 98 صادر در سال 1389 مفروض می باشد. ارزش هر متر مربع از پلاک فوق با مساحت 821/88 متر مربع با کاربری آموزشی 37/500/000 ریال جمعا مبلغ 30/820/500/000 ریال تعیین می شود.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • ایلام
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد