کاربر مهمان

مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802766
  • کد آگهی
  • 140109460000235487
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی شامل 353.76 متر مربع عرصه و150 متر مربع بنای مسکونی با قدمت بیش از بیست سال با سازه مختلط اجر واهن وسقف طاق ضربی دارای امتیازات اب وبرق وگاز وتلفن وبدون نماسازی خارجی میباشدارزش روز ششدانگ پلاک موصوف با مشخصات فوق الذکر به ازای مجموع امتیازات ومتعلقات قانونی (با توجه به مشاهدات انجام شده ومدارک واسناد ارایه شده از سوی خواهان فارغ از انتساب یا احراز مالکیت یا هر گونه حقوق احتمالی به شرط صحت واعتبار مدارک ابرازی ودر صورت فقدان هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا منع یا مانع برای نقل وانتقال وتحویل ملک وعدم انتقال حقوق به غیر ) به میزان 6500000000ریال معادل ششصد وپنجاه میلیون تومان یابی شده که مبلغ مزایده از قیمت مذکورشروع وتاریخ مزایده روز سه شنبه مو

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد