کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802760
  • کد آگهی
  • 140101460000120381
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی(ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ اراضی پلاک ثبتی شماره 376فرعی از 4 اصلی به مساحت 15725 متر مربع متعلق به آقای ناصر واثقی به شماره ملی 0041481461 که از سوی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان جزیره کیش به آن شعبه ارجاع گردیده است اینجانب کارشناس منتخب با راهنمایی نماینده مالک از محل ملک مورد نظر بازدید بعمل آورده و سپس با روئیت اسناد مالکیت و بررسی سایر اسناد و مدارک موجود نزد نماینده مالک و بررسی وضعیت عرصه و اعیان ملک مورد نظر در طبیعت و امتیازات موجود در ملک و بررسی های محلی وغیره گزارش کارشناسی مربوط به شرح ذیل ارائه می گردد مطابق کپی سند مالکیت دفترچه ای ارائه شده ملک مورد نظر عبارتست از یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین باغ به مساحت پانزده هزار و هفتصد و بیست و پنج متر مربع به پلاک سیصد و بیست و هشت فرعی مفروز از پلاک فرعی از چهار اصلی مذکور واقع در اراضی سرودار انتقالی از فرهاد میرزائی طبق سند 69660 مورخ 1358/10/21 دفترخانه سی و سه کرج محل وقوع ملک در کیلومتر 6 جاده کرج چالوس و قبل از بافت مسکونی قریه سرودار و خارج از بافت روستا قراردارد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-28
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد