کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802759
  • کد آگهی
  • 140101460000120101
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 891/10 مترمربع قطعه 24 تفکیکی پلاک 6311 فرعی مفروز و مجزی شده از 236 فرعی از 81 اصلی (سعیدآباد) در اجرای رای شماره 719 مورخ 15/7/83 به استناد ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ذیل شماره ثبت 36752 دفتر 324 صفحه 436 به نام محمد شریف لو ثبت و سند صادر شده است حدود چهارگانه مورد ثبت به این شرح اعلام شده است : شمال به طول 11/58 متر دیوار بدویار قطعه 15 تفکیکی شرق اول به طول 40/39 متر دیوار به دیوار قطعه 22 تفکیکی دوم به صورت شکسته به طول های 2/10 متر و 9/86 متر به دیوار قطعه 23 تفکیکی جنوب به طول 23/70 متر درب و دیوار است به خیابان غرب اول به طول 40/95 متر دیوار به دیوار قطعه 26 تفکیکی دوم به طول 11/73 متر دیوار به دیوار قطعه 25 تفکیکی بررسی و بازدید میدانی:

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-04
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد