کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802755
  • کد آگهی
  • 140103460000240779
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع واقع درکردکوی منطقه ییلاقی جهان نما نموده است ، که توسط مرجع انتظامی توقیف و بشرح ذیل کارشناسی و ارزیابی گردیده است: -ملک مورد کارشناسی با موقعیت جغرافیای E=54 18 08وN=36 40 34 دارای سند مادراصلاحات اراضی225426مالکیت علی امیرخانی بمیزان مساحت 204مترمربع که در زمان مباشرت به کارشناسی درداخل آن فاقد اعیانی بود با حدود اربعه (نقشه تفکیک شده عادی) شمالا بطول 10متر وصل جاده خاکی و شرقا بطول 20وصل کوچه 4 متری و جنوبا بطول9/55 متر وصل قطعه 27 و غربا بطول 21متر وصل قطعه 29 مشاهده گردید ، ضمناً با مداقله و بررسی های به عمل آمده در مبایعه نامه مورخ 1401/03/30 متراژ زمین به مساحت 200 متر مربع ذکر گردیده است .منتهی با کارشناسی به عمل امده و متراژ ملک مساحت دقیق ملک مورد ارزیابی توقبفی 204متر مربع میباشد که برمبنای ان ارزیابی شده است. لهذا باعنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن کلیه جوانب امر ولحاظ کلیه عوامل وفاکتورهای موثر در ارزیابی املاک مسکونی منجمله موقعیت مکانی وقرار گرفتن ملک در بر خیابان –مساحت عرصه و مقدار و کمیت زمین و دسترسی ها قرارگیری داخل حریم روستا ارزش ملک از قرار متری 10/000/000ریال به ارزش 2/040/000/000 ریال برآورد و ارزیابی میگردد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • گلستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد