کاربر مهمان

مزایده یکدستگاه خودروی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802751
  • کد آگهی
  • 140168460000486042
  • مجموعه آگهی
  • خودروهاي سبک
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکدستگاه خودروی

  • شرح آگهی
  • مزایده یکدستگاه خودروی مزدا 323 مشکی رنگ با شماره انتظامی 934 ط 64 ایران 20 متعلق به محکوم علیه اقدام ومراتب توسط کارشناس بمبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابی گردید ونظریه کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده لذا مقرر گردید مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 ساعت 9 صبح برگزار گردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده را دارند میبایست در روز مزایده 10 درصد قیمت مزایده و قیمت پیشنهادی را فی المجلس همراه داشته باشند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و کسانیکه

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-23
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد