کاربر مهمان

مزایده یک باب منزل مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802739
  • کد آگهی
  • 140141460000038024
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب منزل مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان گچساران -رزمندگان شرقی4-جنب پارک معلم انتهای کوچه -طبقه دوم (متعلق به محکوم علیه)را به عنوان مال معرفی ، مال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی، به قیمت 7/500/000/000 ریال ارزیابی و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض، مراتب به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع و توسط هیات سه نفره ارزیابی و به میزان 6/786/500/000 ریال قیمت گذاری و در مهلت مقرر اعتراضی به نظریه سه نفره واصل نشده است فلذا مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/09/27 ساعت 9 تا 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران به فروش بر سد.متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی(نظریه کارشناسی سه نفره) شروع و بـرنـده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.ضمنا ملک مورد مزایده طبقه

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • کهگیلویه و بویر احمد
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد