کاربر مهمان

مزایده یک قطعه باغ و عمارت

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802734
  • کد آگهی
  • 140168460000488224
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ و عمارت

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ و عمارت به پلاک سه هزار و هفتصدو چهل اصلی واقع در تجریش بخش یازده با حق المجری از باغ سه هزار و هفتصدو چهل و دو زرین تاج در صورتیکه خسارتی متوجه مخدره نشود انتقالی از حاج عبدالکریم درخشان . حدود اربعه طبق سند : شمالا دیوار یست به شارع عام ، یک درب مدخل از این حد است ، شرقا اول به دیوار خانه سه هزار و هفتصد و سی و هفت آقای میرزا یداله خان دهستانی ، دوم در سه قسمت دیواری است به شارع خاص ، یک درب هم از این قسمت است ، سوم به دیوار شمالی خانه سه هزار و هفتصد و سی و نه ، چهارم به دیوار اشتراکی با خانه مجاورین مزبورین ، جنوبا دیواریست به پیاده رو خیابان پهلوی ، غربا اول دیواریست به دیوار اطاق باغ سه هزار و هفتصد و چهل و دو و زرین تاج خانم ، دوم دیوارست به باغ مجاور مزبور . سند مالکیت پلاک موضوع ارزیابی فاقد مساحت و ابعاد در حدود اربعه می باشد ، لیکن حسب کروکی ابرازی ، نقشه عرصه وضع موجود پلاک تهیه شده توسط نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک شمیران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ تهیه و به امضا نماینده ثبت و مالکین رسیده است . مساحت وضعیت موجود عرصه در نقشه صدرالاشاره ۱۲۳۴ متر و ۹۱ دسیمتر مربع اعلام شده است . ( نقشه به پیوست است ) حسب نامه بازداشت دایم صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به تاریخ۱۴۰۱/۰۲/۰۴، آقای احمد عرب آمری مالک چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 541377 و آقای داود عرب آمری مالک پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 541378 میباشد. مشخصات مدارک شهرداری مرتبط با ملک موضوع ارزیابی : بنا به درخواست مالکین شش دانگ عرصه و اعیان ، در تاریخ۱۳۷۳/۱/۳۱ تحت شماره ۱۹۸۳ از شهرداری منطقه یک تهران پروانه ساختمانی صادر و عملیات تخریب و نوسازی شروع شد. در تاریخ۱۳۸۹/۲/۱۵ گواهی عدم خلاف به شماره ۱۲۰۴۲

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد