کاربر مهمان

مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802731
  • کد آگهی
  • 140168460000487032
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره ۵۴۶ فرعی ۴۸ اصلی قطعه ۸ تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی و اصلی مذکور واقع در مجیدیه بخش یازده تهران ، استان تهران به مساحت صد و شش متر و هفده دسیمتر مربع (۱۰۶/۱۷) واقع در سمت شمال غربی طبقه اول ، بانضمام انباری مسکونی قطعه نه تفکیکی ، بانضمام پارکینگ مسکونی به مساحت دوازده متر و سی دو دسیمتر مربع (۱۲/۳۲) با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن. شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی مذکور تحت یک جلد سند مالکیت با شماره دفترچه ۸۲۴۱۰۰ به شماره ثبت ۲۵۴۰۰۸ صفحه ۳۷۸ دفتر ۸۳۶ بنام آقای علی اصغر صولتی صادر و سپس ۲۱ سهم از ۲۳ سهم به استثناء و انضمام یک دوم ثمنیه اعیانی از شش دانگ بنام آقای محمد صولتی انتقال قطعی گردیده و همچنین ۵ سهم از ۲۱ سهم عرصه و اعیان بنام آقای محمد صولتی انتقال قطعی گردیده است که آپارتمان فوق واقع در طبقه دوم رویتی میباشد. اعیانی و مشخصات ساختمان با عنایت به بازدید به عمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه ، یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی ، طبقه زیرزمین با بهره برداری انباری و پارکینگ ، طبقات اول تا سوم در هر طبقه 3 واحد بنا شده و در مجموع ۹ واحد مسکونی میباشد. آپارتمان واقع در طبقه دوم ، دارای سالن پذیرایی ، دو اطاق خواب ، با یک دستگاه سرویس بهداشتی ایک دستگاه دستشویی و حمام ، فر

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-23
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد