کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802726
  • کد آگهی
  • 140134460000151145
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک مذکور به مساحت ششدانگی 35/ 152 متر مربع دارای دو فقره سند به شماره فرعی 1890 اصلی 10 به میزان 165 سهم مشاع از چهارصد سهم عرصه و اعیان بنام حسین حیدری علی آبادی به شماره سند 228084 و شماره فرعی 1890 اصلی 10 به میزان 235 سهم مشاع از چهارصد سهم عرصه و اعیان بنام حسین حیدری علی آبادی به شماره سند 22808 می باشد که حدود اربعه آن عبارتست از شمالاً به طول 50/ 10 متر به پلاک 1276 باقیمانده متصرفی صدراله اعتدادی ، شرقاً به طول 85/ 16 متر به پلاک 1276 باقیمانده متصرفی علی رشیدی ، جنوباً 20/ 5 متر به کوچه و 20/ 3 متر و 10/ 5 متر به پلاک 1276 باقیمانده متصرفی صد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-08
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد