کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802722
  • کد آگهی
  • 140112460000238855
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه اول دادگـاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده 1- قطعه زمین مورد کارشناسی تحت پلاک شماره 15/406 بدون در نظر گرفتن کوچه حد شمالی و با وضعیت موجود با مترکشی در حال حاضر بمساحت 179/11 متر مربع و محدوده ان شمالا بطول 17/45 متر به پلاک شماره 15/1033 (منزل علیمحمد سجادیان)شرقا در سه قسمت که دوم شمالی است بطول 8/20 متر به منزل مسکونی سید یحیی سجادیان و 3/95 متر به درب و 4/65 متر به کوچه که حصب اظهار اقای سید یحیی سجادیان در مالکیت نامبرده میباشد (اما مدرکی دال بر مالکیت خود به اینجانب ارائه ننمود ) جنوبا در سه قسمت که دوم شرقی است بطول های 10/25 متر و 2/40 متر و 4/10متر به پلاک 15/64 (منزل فروخته شده به مسجد ابوالفضل) و غربا نیز بطول 10/20 متر به خیابان 16 متری مسجد جامع محدود میگردد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد