کاربر مهمان

مزایده یکباب منزل مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802712
  • کد آگهی
  • 140130460000171064
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سراب
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 1304 فرعی از 139 اصلی واقع در بخش 49 حوزه ثبتی سراب ، به نشانی : سراب – روستای سردها – خیابان اصلی ، منزل آقای عبداله طهماسبی با شماره چاپی 899267 سری ب سال 94 ، دارای سند ششدانگ عرصه و اعیان بنام عبداله طهماسبی میباشد . حدود و مشخصات مندرج در سند : شمالاً در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول یک متر و هشت سانتیمتر به شماره هشتاد و نه فرعی دوم دیوار بدیوار بطول ده متر و سی سانتیمتر به شماره هشتاد و نه فرعی ، شرقاً در سه قسمت اول به طول هفت متر و نود و سه سانتیمتر ، دوم از شرق به غرب به طول نود و یک سانتیمتر ، سوم به طول بیست و سه متر و شصت وپنج سانتیمتر همگی به شارع ، جنوباً درب و دیوار بطول نه متر و چهل وسه سانتیمتر به شارع ، غرباً در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول بیست و سه متر و چهار سانتیمتر به شماره نود فرعی ، دوم دیوار به دیوار به طول هشت متر و هشت سانتیمتر به شماره نود فرعی و به مساحت سیصد و بیست و ه

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-07
  • استان
  • آذربایجان شرقی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد