کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802705
  • کد آگهی
  • 140129460000108961
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک بدون پلاک ثبتی با مبایعه نامه بنگاهی واقع در حسن آباد-کوچه پرسی گاز با نقاط یوتی ام(356748) – (343114488) u.t.m: کوچه منشعبه 8 با توجه به اینکه مالک در محل حاضر نبود داخل اتاقها بازدید نشد و مساحت با توجه به تصویر قولنامه بنگاهی 255 متر مربع از پلاک 12177 (املاک غلامرضا فلاحتی) و اعیانی به مساحت حدود 85 متر مربع با دیوار باربر و سقف طاق ضربی اندود داخل آستر سیمانی دارای اشتراک آب و برق می باشد ارزش ملک فوق با توجه به نوع بنا، مساحت ملک، و نوع سند مبلغ 5/500/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه میلیون تومان توسط کارشناس ارزش گذاری وارزیابی گردیده لذا با توجه به تقاضای محکوم لها سهیلا صیادی فرزند حسن به شماره ملی 3660513164 ملک فاقدپلاک ثبتی فوق از طریق مزایده در تاریخ 1401/09/27روز یکشنبه راس ساعت 10صبح به فروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده بـرنـده وانتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود وخریدار می بایست مبلغ 10درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری زابل واریز نماید و ماب

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • سیستان و بلوچستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد