کاربر مهمان

مزایده یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802704
  • کد آگهی
  • 140128460000112167
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسدآباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب خانه تحت پلاک ثبتی به شماره 746 فرعی از 120 اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبتی اسدآباد به مساحت ششدانگ عرصه به میزان 613/80 مترمربع که حسب نامه های صدرالاشاره اداره ثبت اسدآباد، مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آن تحت مالکیت خوانده پرونده بوده و طبق مندرجات سند مالکیت فوق الذکر، اضلاع جنوبی و غربی ملک محدود به معبر میباشد. مستحدثات واقع در محدوده عرصه ملک مشتمل بر یکباب ساختمان قدیمی ساز دو طبقه واقع در ضلع شمالی ملک با زیربنای مجموع طبقات در حدود 200 مترمربع( طبقه همکف بصورت انباری و طبقه اول مسکونی، سقف با پوشش طاق ضربی، دیوارها با پوشش سنگ و آجر)، یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه اسکلت فلزی نوساز با زیربنای مجموع طبقات در حدود 190 مترمربع با نمای سیمانی( هر طبقه دارای دو اتاق، کابینت فلزی، دیوارهای داخلی سفیدکاری شده و دربهای داخلی چوبی) به انضمام یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه اسکلت فلزی نوساز دیگر در مجاورت آن با راه عبور مجزا و با زیربنای حدودا 85 مترمربع با نمای سیمانی( دارای دو اتاق، کابینت فلزی، دیوارهای داخلی سفیدکاری شده و دربهای داخلی چوبی) میباشد. لازم به ذکر است قبل از ارزیابی مقدار قدرالسهم خوانده از پلاک ثبتی موصوف، توجه به نکات

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-28
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد