کاربر مهمان

مزایده یک باب منزل مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802696
  • کد آگهی
  • 140127460000239447
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک باب منزل مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک باب منزل مسکونی تحت پلاک 1 فرعی از 3257 اصلی بخش ثبتی یک بجنورد به مساحت عرصه 246/17 متر مربع و با مختصات utm(529808-4147908) و کد پستی 9414783628 بنام علیرضا یزدانی با حدود اربعه ذیل الذکر:شمالاً : در چهار قسمت که قسمت سوم آن شرقی است : 1 -دیوار به دیوار به طول 4/80 متر به پلاک مجاور2-دیوار به دیوار به طول 14/50 متر به پلاک مجاور3-دیوار به طول 6/55 متر به پلاک مجاور4-دیوار به طول 10/90 متر به پلاک مجاور شرقاً : درب ودیواریست به طول 4.50 متر به ممرعام جنوباً : دیواریست مشترک به طول 30متر به پلاک مجاور غرباً : دیوار به دیوار به طول 9.70 متر به پلاک مجاورتوضیحات سندمالکیت:سابقه پلاک تجمیعی پلاکه

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-03
  • استان
  • خراسان شمالی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد