کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین کشاورزی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802221
  • کد آگهی
  • 140140460000125187
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان پارسیان
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین کشاورزی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ارائه شده 71872/6مترمربع بصورت زمین زراعی (شخم خورده) بوده دارای یک حلقه چاه ،موتورخانه ،ساختمان وتاسیسات کارگری برآورد 65مترمربع ، برق وحصارکشی قسمتی ازمحدوده بادرب ورودی می باشد. این اراضی دارای اسناد مالکیت ثبتی به شماره چاپی 649992سری ج سال 99به شماره پلاک 12377اصلی بخش 21 برابر اعلام اداره ثبت اسناد پارسیان می باشدو براساس بررسیهای معموله ، معمرین محلی ، بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و بازدید محل ، با توجه به مشاهدات محلی زمین بصورت زراعی با قابلیت کشت سبزیجات و صیفی ر صورت تامین آب لازم می باشد . قوع محل ملک در محدوده حوضه شهری و نزدیکی به میدان و بلوار اصلی باعث افزایش ارزش ملک و امکان سرمایه گذاری جدید گردیده است . برابر بررسیها ارزش ملک به مبلغ پایه 93434380000 ریال می باشد. وقت انجام مزایده روز سه شنبه 1401/9/29ساعت 8 صبح می باشد. محل مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری پارسیان می باشد. مال مورد مزایده با شرایط ذیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-29
  • استان
  • هرمزگان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد