کاربر مهمان

مزایده مغازه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802200
  • کد آگهی
  • 140135460000128825
  • مجموعه آگهی
  • غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 2 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان سلماس
  • عنوان آگهی
  • مزایده مغازه

  • شرح آگهی
  • مزایده 1 - ششدانگ سرقفلی یکباب مغازه واقع در طبقه اول پاساژ موسوم به جعفر پور ، با شماره 106 ، به آدرس خیابان فردوسی ، مابین خیان حافظ و خیابان معلم به مساحت 13.69 مترمربع با دهانه 2.82 متر است.سیستم سازه ای کل پاساژ ، بصورت اسکلت فلزی با سقف تیرآهن و طاق ضربی بوده و نازک کاری دیوارها بصورت سفید کاری و کف آن نیز با سرامیک فرش شده است.مغازه فاقد انشعاب آب و برق بوده و در زمان بازدید درب آن بسته بود. با این اوصاف ارزش ششدانگ سرقفلی مغازه موصوف ، با تمام توابع و امتیازها و فارغ از هرگونه موانع و محدودیت های ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و با ملاحظه جهات موثر در ارزیابی ، علی الخصوص موقعیت استقرار ملک ، متراژ عرصه و اعیان ، کیفیت مستحدثات و نیز با در نظر گرفتن ارزش املاک همجوار ، بصورت غیر مجاز شهرداری ، مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال ) برآورد و اعلام میگردد. 2 - ششدانگ سرقفلی یکباب مغازه واقع در طبقه اول پاساژ موسوم به جعفر پور ، با شماره 107 ، به آدرس خیابان فردوسی ، مابین خیان حافظ و خیابان معلم به مساحت 14.65 مترمربع با دهانه 2.82 متر است.سیستم سازه ای کل پاساژ ، بصورت اسکلت فلزی با سقف تیرآهن و طاق ضربی بوده و نازک کاری دیوارها بصورت سفید کاری و کف آن نیز با سرامیک فرش شده است.مغازه فاقد انشعاب آب و برق بوده و در زمان بازدید درب آن بسته بود. با این اوصاف ارزش ششدانگ سرقفلی مغازه موصوف ، با تمام توابع و امتیازها و فارغ از هرگونه موانع و محدودیت های ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و با ملاحظه جهات موثر در ارزیابی ، علی الخصوص موقعیت استقرار ملک ، متراژ عرصه و اعیان ، کیفیت مستحدثات و نیز با در نظر گرفتن ارزش املاک همجوار، بصورت غیر مجاز شهرداری ، مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال ) برآورد و اعلام میگردد. 3 - ششدانگ سرقفلی یکباب مغازه واقع در طبقه اول پاساژ موسوم به جعفر پور ، با شماره 108 ، به آدرس خیابان فردوسی ، مابین خیان حافظ و خیابان معلم به مساحت 14.63 مترمربع با دهانه 2.90 متر است.سیستم سازه ای کل پاساژ ، بصورت اسکلت فلزی با سقف تیرآهن و طاق ضربی بوده و نازک کاری دیوارها بصورت سفید کاری و کف آن نیز با سرامیک فرش شده است.مغازه فاقد انشعاب آب و برق بوده و در زمان بازدید درب آن بسته بود. با این اوصاف ارزش ششدانگ سرقفلی مغازه موصوف ، با تمام توابع و امتیازها و فارغ از هرگونه موانع و محدودیت های ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و با ملاحظه جهات موثر در ارزیابی ، علی الخصوص

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • آذربایجان غربی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد