کاربر مهمان

مزایده شش دانگ یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801936
  • کد آگهی
  • 140103460000238787
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آزادشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده شش دانگ یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 59.4 مترمربع دارای پلاک 835 فرعی از 274 فرعی از شش اصلی واقع در قره تکن بخش 8 حوزه ثبت آزادشهر آقای حسین سمیعی فرزند ابولحسن می باشد و پلاک ثبتی 836/321/6-اص95 سانتیمترمربع لی مقدار 189.35 مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 218.95 مترمربع دارای پلاک ثبتی 836 فرعی از 321 فرعی از شش اصلی واقع در قریه قره تکن بخش 8 حوزه ثبت آزادشهر به مالکیت آقای حسین سمیعی فرزند ابولحسن می باشد . اعیانی احداثی دارای پرونده ساختمانی به شماره 20.1-10162 و پروانه ساخت به شماره 7462.3 مورخ 1394.08.04 صادره از سوی شهرداری آزادشهر به نام آقای حسین سمیعی پاقلعه می باشد . اعیانی احداثی شامل ساختمان تجاری مسکونی چهار طبقه(زیرزمین + همکف + اول + دوم) با ساختار اسکلت بتن و سقف تیرچه و بلوک و مجموع زیربنای 772 مترمربع می باشد . ملک مذکور طبق پروانه ساخت مذکور مجموعا دارای 314 مترمربع تجاری ، 386 مترمربع مسکونی و 72 مترمربع راهرو و راه پله می باشد . با عنایت به اینکه اعیانی احداثی شامل هردو پلاک می باشد و اسناد مذکور قابل تفکیک نمی باشد لذا ارزیابی ملک مذکور شامل پلاک ثبتی 835/274/6-اصلی و پلاک ثبتی 836/321/6-اصلی با توجه به موارد فوق الذکر ، موقعیت مکانی و امکانات محیطی ، ابعاد و مساحت، شکل هندسی عرصه، میزان بر مشرف به معبر، نوع و کیفیت معابر دسترسی به ملک ،کاربری ملک ، ساختار و کیفیت ساخت ، عرف قیمت منطقه و سایر عوامل ذیمدخل، ارزش مقدار سهم عرصه به پلاکهای ثبتی مذکور به نرخ روز ، بدون درنظر گرفتن تعهدات دیونی و بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت امکان انتقال به غیر به میزان 112.520.000.000 ریال ، معادل 11.252.000.000 تومان اعلام می گردد . مقرر گردید ملک موصوف در مورخه 1401/09/28 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در محل دادگستری آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از بـرنـده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-28
  • استان
  • گلستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد