کاربر مهمان

مزایده ملک تجاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801935
  • کد آگهی
  • 140109460000233025
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه هفدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک تجاری

  • شرح آگهی
  • مزایده کاربری : تجاری تعداد طبقه : طبقه همکف عرصه (مترمربع) 66 / 14 --- اعیان (مترمربع) : 66 / 14 انشعاب آب : دارد قدمت : بیش از 30 سال دیواربدیوار بطول 4/95 متر به پلاک مجاور، شرقاً : درب و دیواریست بطول 3/02 متر به خیابان، جنوباً : دیوار مشترک بطول 4/8 متر به پلاک مجاور، غرباً : دیوار مشترک بطول 3 متر به پلاک مجاور، فاقد حقوق ارتفاقی می باشد .ارزش شش دانگ ملک فوق الذکر در زمان بازدید و کلیه حقوق تجاری متصوره به مبلغ

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد