کاربر مهمان

مزایده یکدستگاه اپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801901
  • کد آگهی
  • 140168460000481823
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکدستگاه اپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده یکدستگاه اپارتمان (نوع ملک طلق) به شماره یکصد و سی و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت فرعی از چهار هزار و چهارصد و هفتاد و شش اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره پنجاه و هشت هزار و یکصد و بیست و شش فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق تهران بمساحت (137.8) یکصد و سی و هفت متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در طبقه دوم که مقدار 2.40 متر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه 3 بمساحت (10.80) ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ایین نامه اجرایی ان بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام اقای احمد موسوی و بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام خانم حواء خانمحمدی ثبت و صادر شده است .

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد