کاربر مهمان

مزایده یک قطعه باغ و امارت

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801900
  • کد آگهی
  • 140168460000480620
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ و امارت

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ و امارت پلاک ثبتی 145 فرعی از 68 اصلی با حق مجری از باغ شماره 146 و موقوفه آستان قدس رضوی واقع در بخش 11 شمیران قریه اوین سنگ شماره 66 مورد ثبت 1793 دفتر 10/2 سنگی صفحه 225 دفاتر ثبت املاک شمیرانات میباشد.(پیشنهاد میگرددجهت آخرین وضعیت ثبتی و مالکین پلاک ثبتی مذکور از اداره ثبت مربوطه استعلام به عمل آید). ششدانگ عرصه ملک مذکور موقوفه آستان قدس رضوی میباشد . حدود اربعه: شمالا اول به دیوار باغ شماره 141 دوم، سوم و چهارم به دیوار شماره 144 شرقا به دیوار پلاک 146 و 147 جنوبا به پلاکهای 147و 140 غربا اول به گذر و دوم به دیوار باغ 141 باتوجه به اینکه ملک موصوف فاقد ابعاد و مساحت مطابق مندرجات

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد