کاربر مهمان

مزایده ز عرصه و اعیان باغ

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 800821
  • کد آگهی
  • 140168460000479224
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده ز عرصه و اعیان باغ

  • شرح آگهی
  • مزایده ز عرصه و اعیان باغ به مساحت 1539 متر مربع به شماره 2072 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 42 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران دارای سند مالکیت به شماره سریال 779425 سری ب سال 97 مورخ 98/3/20 به نام آقای محمدرضا ربانی مالک پنج سهم مشاع از بیست و یک سهم عرصه و اعیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است . همچنین کدپستی ملک 1371616811 بوده و بر اساس نامه شماره 518/3899/21 مورخ 1400/2/15 شهرداری منطقه 18 تهران کاربری ملک موصوف طبق طرح تفضیلی قدیم ، مسکونی و مطابق با طرح تفضیلی جدید ، 70% از عرصه در زیر پهنه R122 ( مسکونی با تراکم متوسط ) و 30% آن در زیر پهنه S123 ( محورها و گستره های تجاری ، اداری و خدمات ( عملکرد در مقیاس منطقه ) ) واقع گردیده است . حدود اربعه : شمالاً : دیواریست به طول 15 متر به 1 اصلی شرقاً : در دو قسمت اول پی است به طول 9 متر به 1 اصلی ، دوم پی است به طول 94 متر به شماره 9042 فرعی جنوباً : درب و دیواریست به طول 15 متر به امتداد جاده شهریار غرباً : پی است به طول 104/50 متر به شماره 42 فرعی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-07
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد